ОСТАРЯВАНЕ

Лесно е да се предадеш,
по-трудното е да живееш,
първото значи да умреш,
а второто - да остарееш.

Категория: