ЖИВОТЪТ

Човекът има три живота:
романтичен, реалистичен
и романтично-реалистичен.
Истинският е третият.

Категория: