ГЕГАТА

Не бе ми работа,
но зарад правдата
си пъхах гегата
и губех службата.

Категория: