ПОСОКИ

Тръгнеш ли за някъде,
канят те навсякъде,
тръгнеш ли за никъде,
гонят те отвсякъде.

Категория: