ДВУКОЛКА

От радост и болка
Земята ни малка,
подобно кобилка
в спортна двуколка,
е все в обиколка!

Категория: