СЛОВАТА

Словата са красиви,
когато са правдиви,
но стават уродливи,
когато са фалшиви.

Категория: