СВЯТАТА

Родът е Бащата,
Майка-Природата,
Домът е Земята,
Рожби са Хората.
Храм е Родината,
Вечна и Святата!

Категория: