ЛЪЖАТА

"На лъжата са къси краката!",
но безкрайно голяма устата,
затова страда често Земята.

Категория: