ИЗМИ

Всички алчни ИЗМИ
в господарски чизми
водят ни към бездни!

Категория: