ЗАДРУЖНОСТ

"Всяко зло, за добро!"
При задружно хоро!
Няма друго добро!

Категория: