РАЯТ

Ако всички хора здрави
днес запретнеме ръкави,
Раят тук ще се направи!

Категория: