НАДБЯГВАНЕ

Надбягващите времето
са яхналите стремето
на болките на племето!

Категория: