УРОЦИ

Грешките ни вразумяват,
не не всички поумняват,
някои същите остават.

Категория: