ПРИЯТЕЛСКИ СЪВЕТ

Приятелю, здравей!
Ако не ти се смей,
поне си песен пей!
По-лесно се живей!

Категория: