ХРАНТУТНИЦИ

Кой нарича майка си
и баща си хрантутници!
Така не се отнасят с тях
дори и вълчи глутници!

Категория: