ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ И СОФИЯ

Без Вяра - няма Надежда!
Без Надежда - няма Любов!
А без тях няма и Мъдрост!

Категория: