ЧУВСТВА

Без едни е тъжно, а без други - скучно!
По-добре весело, отколкото интересно!
Но най-добре и с двете чувства заедно!

Категория: