НЕЗАВИСИМОСТ

Без сводоба няма независимост,
без независимост няма свободи!
Не става нищо даром, а с борби!

Категория: