ЗАВЕЩАНИЯ

Едни за поколения
оставят присвоения,
а други-сътворения!

Категория: