СУВЕРЕНИТЕТ

БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТА
РОДИНАТА НИ КЛЕТА
ОТ ЧУЖДИ Е ПРЕВЗЕТА!

Категория: