ПОБЕДИ

Победите над някой си,
ни правят господари,
победите над себе си,
създават ни другари!

Категория: