ВСЕЗНАЙКО

Едно мисли, друго казва,
нито мисли, ни доказва,
но за всичко се изказва
и безмислено приказва.

Категория: