БОСЪТ

Всеки Бос е самовлюбен Ас,
искащ подчиняване от Нас.

Категория: