МЛАДЕЖИ

Всеки младеж
значи млад еж,
пълен с копнеж
за волен летеж,
а не за грабеж!

Категория: