ДЕН-ДЕН, ПРЕЗИДЕНТ!

Всеки ден е рожден
за човек вдъхновен
към добро устремен!

Категория: