ТРУД, ТВОРЧЕСТВО, ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ!

Предприемачи и банкери
са като шивачи и кожодери:
едните дрехи ни ушиват,
а други и кожата съдират!

Категория: