ДОБРОТО

Всеки е добър по рождение,
но доброто иска приложение,
иначе става разхищение!

Категория: