СВЕТЛО И ТЪМНО

Кукуригането е от светлото,
а изкукуригането от тъмното.

Категория: