ДЕНЯТ НА АВИАЦИЯТА

Човек лети сред Необята,
но иска Раят в Небесата
да слезе долу на Земята!

Категория: