ЧОВЕЧНОСТ

Всеки се ражда различен,
но никой не е безличен,
ако остане човечен!

Категория: