МУТАНТИ

При мутанти грабливи
всички хора прекрасни
са за кратко щастливи,
но за дълго нещастни!

Категория: