ГОЛЕМИ И МАЛКИ

Всеки е малък,
колкото жалък,
а всеки огромен,
колкото скромен!

Категория: