СЛУЖЕНЕ

Кабинетът служи на човекът,
а не човекът на кабинетът!

Категория: