РОДАТА /по rhymefan/

На дИмократа
майката и бащата
е Сатаната.

Категория: