ДИОГЕН

Пак търси Диоген с фенер
Човека сред живота чер,
заробен от паричен звер!

Категория: