ПАПИ И КАРДИНАЛИ

Каквито кардиналите,
такива са и папите!

Категория: