РОБИН ХУД

Правдивите стрелци
не стрелят по врабци,
а срещу подлеци!

Категория: