СТАРОСТ-НЕРАДОСТ

Всяко старо нещо
прилича на нищо,
но служи ни вещо!

Категория: