ПРИЯТЕЛИ

Живот без приятели
е хомот от предатели.

Категория: