ТОЛЕРАНТНОСТ

Толерантност
без правдивост
е фалшивост.

Категория: