ТЪРГАШИ

Предателите наши
платени са търгаши,
да станат богаташи.

Категория: