НОЩНИ ПТИЦИ

Рой хиляди птици
от запад летят,
в задружни редици
на изток вървят.

Там утро ги чака,
простори безкрай,
те бягат от мрака,
но няма той край.

Тъмите настъпват,
обсаждат отвред,
крилете изтръпват,
но теглят напред.

Звезди засияват
на тъмния свод,
нов ден обещават
на дружния род.

Категория: