ФРАЗИ

Умните и смели фрази
цяр са в лековити дози
срещу болки и недъзи.

Категория: