ЧОВЕЧНОСТ

Помни човека, даващ гръб
и който ти обръща гръб
и ти бъди човечен гръб!

Категория: