ТИТАНИЧЕН УМ

"И най-умният е малко прост!",
а най-простият е много умен.

Категория: