ВЕЧНОСТ

Всеки плод правдив
често е горчив,
но е вечно жив!

Категория: