ПАРАТА

Къси са краката
само на лъжата,
не и на парата!

Категория: