НАГРАДИ

Награди врага
с възмездие,
а приятеля -
с доверие!

Категория: