КАПИТАНЪТ

Човекът сам
капитан е на
потъващ кораб.

Категория: