СМЕХЪТ ЩЕ СПАСИ СВЕТЪТ!

Рядко песимисти
стават хумористи,
но често оптимисти
стават хумористи.

Категория: